Pierwsi kandydaci już są! W poniedziałek 8 maja rozpoczął się pierwszy etap rekrutacji na kierunek lekarski, który uruchomiony zostanie w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Naukę na pierwszym roku jednolitych studiów magisterskich rozpocznie 60 osób. Będzie to historyczny rocznik, bo od 1 października 2023 r. Akademia stanie się oficjalnie Uniwersytetem.