- Szpitale nie mogą funkcjonować w systemie ciągłych targów o każdą złotówkę przeznaczaną na opiekę zdrowotną. Ich nadrzędną rolą jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia. To Państwo winno gwarantować odpowiednie warunki finansowe i prawne – napisał w przyjętym stanowisku Konwent Powiatów Województwa Wielkopolskiego.