Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Województwa Wielkopolskiego mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2021-2030” do jednostek trafi specjalistyczny sprzęt, wyposażenie, a druhowie wezmą udział w szkoleniach o łącznej wartości 3 mln zł.