W obiekcie byłej synagogi obecnie trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego. Zakończona została budowa kanalizacji deszczowej, wykonano prace związane z podbijaniem oraz izolacją fundamentów. Wykonawca rozpoczął również wylewanie fundamentów pod ściany konstrukcyjne.