Czy wobec rosnącego kryzysu, także energetycznego, lokalne samorządy decydują się na cięcie kosztów? Tak, ale - przynajmniej na razie - nie wszystkie. Cieszą się natomiast z kolejnych milionów, jakie rząd obiecał im przekazać jeszcze w tym roku, choć przypominają, że nie jest to żadna manna z nieba. Jak je wykorzystają?