8 września w Świetlicy Wiejskiej w Opatowie odbyło się Narodowe Czytanie zorganizowane przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Łęce Opatowskiej z siedzibą w Opatowie przy współpracy Szkoły Podstawowej w Opatowie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas tegorocznej, dwunastej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej, odczytano fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.