Trwają prace związane z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów, Gmina Łęka Opatowska”. Koszt inwestycji to 11.623.500 zł, z czego 95% pokryją środki z Polskiego Ładu.