17 grudnia w Domu Ludowym w Laskach odbyła się Wigilia Hufca ZHP Kępno.