Na zwołanej we Kępnie konferencji prasowej wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL przedstawił listę kandydatów ludowców do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

- Na naszej liście jest 9 osób. Są to kandydaci z różnych części Południowej Wielkopolski z różnych powiatów – wyznał wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski. - Bardzo się cieszę, że możemy z taką drużyną startować w tych wyborach, a także z tego, że możemy spotkać się tutaj w Kępnie, bo ziemia kępińska jest dla nas bardzo ważna. Zabiegamy o sprawy związane z powiatem kępińskim, robimy to na każdym kroku, chociażby przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy środki płynące na rozwój tej części Wielkopolski z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. To są bardzo konkretne środki, które trafiają na teren miasta i gminy Kępno i terem gmin powiatu kępińskiego. Dlatego warto mieć wpływ na to jak te środki są rozdysponowane, bo będzie to miało wpływ na to, jak będzie wyglądała nowa polityka wydatkowania środków unijnych w nowej perspektywie.

Grabowski przekonywał, że kandydaci na radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego nie tylko chcą mieć na to wpływ, ale także chcą przypilnować, w jaki spos
ób te środki będą rozdzielane. - Żebyśmy mieli do czynienia ze zrównoważonym rozwojem Wielkopolski - mówił lider listy Krzysztof Grabowski.

Podczas konferencji marszałek Grabowski przedstawił listę kandydatów PSL do Sejmiu, na której obok niego znaleźli sie m.in. Mikołaj Grzyb oraz były wójt Baranowa Jan Sarnowski. ŁM