- Mam świadomość trudności, jakie związane są z bieżącą działalnością przedsiębiorstw i uważam, że jako państwo powinniśmy wziąć na barki część tego ryzyka i wspierać polskich przedsiębiorców – mówiła w Kępnie, podczas inauguracji ogólnopolskiego cyklu spotkań ,,Innowacyjna firma. Wspieramy przedsiębiorców” pełnomocnik rządu ds. małych i średnich firm minister Andżelika Możdżanowska.

Blisko 200 osób wzięło udział w zorganizowanym przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw, sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju minister Andżelikę Możdżanowską poniedziałkowym spotkaniu ,,Innowacyjna firma. Wsparcie Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców’’ w Kępnie.

 Spotkanie rozpoczęło się od śniadania prasowego, w którym obok minister Możdżanowskiej wzięli udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej minister Paweł Cybulski oraz wicewojewoda Marlena Maląg.  

- Dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania środków UE w Polsce przez przedsiębiorstwa, prezentacja dostępnych form wsparcia dla nowych podmiotów oraz możliwości pozyskania środków na realizację innowacyjnych projektów – to główne cele dzisiejszego spotkania – podkreślała minister.

 Odnosząc się do przedstawionych w minioną sobotę przez premiera Mateusza Morawieckiego obietnic, minister Cybulski podkreślał, że jest to kolejny etap działań skierowanych do społeczeństwa, jak samych przedsiębiorców. – Nie pierwszy i nie ostatni – zapewniał.

 - Zależy nam na zrównoważonym rozwoju Wielkopolski, zależy nam na dobrej współpracy administracji rządowej z samorządem - przekonywała wicewojewoda Maląg. – Staramy się przenosić programy rządowe na teren naszego województwa w ten sposób, żeby aktywizować mieszkańców, docierać do przedsiębiorców i samorządowców.

 

Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania była konieczność eliminacji barier biurokratycznych, utrudniających funkcjonowanie firm.

- Rozmowy i pisma w urzędach często są niezrozumiałe i pełne specjalistycznego słownictwa – przyznała minister Możdżanowska. – Dlatego wspólnie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju podjęłam inicjatywę zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. Komunikaty i pisma wychodzące do obywatela powinny być jasne i czytelne – przekonywała.

Podobnego zdania byli obecni na spotkaniu wojewoda oraz samorządowcy, którzy podpisali list intencyjny o propagowaniu prostego języka w urzędach.

 Podczas spotkania przedstawiono też m.in. ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego dla branży meblarskiej, mechanizmy wsparcia dla firm z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Rozwoju możliwości wsparcia dla ekspansji zagranicznej oraz ofertę Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania handlu zagranicznego. Zainteresowani przedsiębiorcy mieli też możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.

Tego dnia minister Andżelika Możdżanowska oraz minister Paweł Cybulski odwiedzili również kępiński Urząd Skarbowy.

 Kępińskie spotkanie inauguruje cykl konferencji oraz działań, które mają na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości poprzez stworzenie platformy wymiany informacji dotyczących form wsparcia, na jakie mogą liczyć firmy i samorządy, planując dalszą ekspansję. RED

 Więcej: w następnym wydaniu Twojego Pulsu Tygodnia