W miesiącu sierpniu i wrześniu spółka Wodociągi Kępińskie prowadziła inwestycje miasta i gminy Kępno, których realizacja przyczyni się do podniesienia poziomu życia mieszkańców.