Wariant czerwony W51 będzie wariantem inwestorskim odcinka Kolei Dużych Prędkości między Łodzią a Wrocławiem. To ten, przeciwko któremu protestowali mieszkańcy Bralina, a za którym optowali w Kępnie. Zaproponowany wariant jest najkrótszy, ma niespełna 200 km.