Również mieszkańcy Świby są przeciwni planom związanym z przekształceniem ich szkoły w 6-klasową. W tej sprawie skierowali do burmistrza, przewodniczącego rady miejskiej i radnych petycję. - Jako przedstawiciele Rady Rodziców, działając na rzecz naszych dzieci nie zgadzamy się na przedstawioną w raporcie zmianą dotyczącą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Świbie - czytamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Szanowny Pan Piotr Psikus

Przewodniczący i Radni Gminy Kępno

Jako przedstawiciele Rady Rodziców, działając na rzecz naszych dzieci nie zgadzamy się na przedstawioną w raporcie zmianą dotyczącą funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Świbie. Poza tym uważamy, że niewłaściwym i niestosownym jest nie powiadomienie o zamiarach wprowadzenia zmian nas rodziców.

To my mamy prawo - zapisane w Konstytucji w pierwszej kolejności decydować o edukacji naszych dzieci - dlaczego więc nie możemy mieć jakiegokolwiek wpływu na takie decyzje?

Wiemy, że koszty utrzymania oświaty, niż demograficzny to wszystko skłania rządzących do podejmowania tego typu decyzji, ale nie można decydować za innych i niszczyć coś, co buduje się latami, wspólnymi siłami.

Współpraca z nauczycielami, którzy poświęcają niejednokrotnie swój czas prywatny na prace i rozmowy z nami i uczniami pozwalają nam twierdzić, że mniejsza ilość dzieci w wiejskich szkołach wcale nie jest gorsza pod względem nauki od tych miejskich. Na ilość dzieci uczęszczających do szkół wiejskich niestety czasami nie mamy wpływu. Decydują o tym rodzice poszczególnych dzieci, którzy niejednokrotnie jadąc do pracy zabierają je do szkół miejskich.

Uważamy, że nakłady pieniężne, które zostały w ostatnich latach zainwestowane w Szkołę Podstawową w Świbie, pozwolą nam na dalszą pracę w takim systemie jak obecnie funkcjonuje. Na chwilę obecną mamy bardzo dobrze dobraną kadrę pedagogiczną, która wypracowała pomimo istniejącej pandemii doskonały kontakt z uczniami i rodzicami. Nasza placówka oraz kadra pedagogiczna niczym nie odbiega od standardów w innych placówkach oświatowych Gminy Kępno : - stan techniczny szkoły – nowy budynek, „stara część” – po termomodernizacji, nowy plac zabaw, boisko szkolne - wyposażenie – nowoczesne pomoce naukowe, sprzęty, nowe meble - zakup pomocy naukowych do nauki przedmiotów ścisłych (chemii, fizyki, geografii, biologii - styczeń,luty 2021), możliwość wykonywania doświadczeń z chemii - wyposażenie w sprzęt multimedialny – laptopy, tablety, tablice multimedialne(7 sztuk), monitory dotykowe(2 sztuki -pozyskane ze środków z programu Aktywna Tablica) - powiększenie księgozbioru biblioteki szkolnej – ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - zorganizowanie ciepłego posiłku (obiad) dla chetnych dzieci - udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych(np. programowanie, kreatywne pisanie, warsztaty przyrodnicze, zajęcia kreatywne, koło matematyczne), zajęciach SKS oraz Umiem pływać - dokonanie wyboru patrona szkoły (prace w toku) - budowanie tradycji i ceremoniału szkoły - organizacja konkursów szkolnych, realizacja wielu programów, projektów: Uniwersytet dzieci w klasie (Fundacja, która rozwija potencjał twórczy i intelektualny dzieci, aby korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości, rozumiały otaczający je świat i potrafiły w nim działać). Twoje dane – Twoja sprawa(Program UODO realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów). Być jak Ignacy(program edukacyjny organizowany przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach). Kreatywne przedszkole – twórczy maluch(Ogólnopolski Konkurs dla przedszkoli organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu) oraz m.in. Finansoaktywni, Akademia bezpiecznego Puchatka, Mamo, Tato, co wy na to?, - dwa oddziały przedszkolne(42 dzieci) nowocześnie wyposażone - zapewnienie dzieciom pomocy psychologiczno – pedgogicznej(pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny na miejscu w szkole) - wykwalifikowana kadra, nowoczesne metody pracy - atmosfera sprzyjająca uczeniu się i współdziałaniu, poczucie bepieczeństwa - organizacja imprez i uroczystość patriotycznych, środowiskowych – centrum lokalnej społeczności - promocja szkoły mediach społecznościowych i lokalnej prasie oraz stronie internetowej szkoły(rodzice maja wiedzę o działaniach szkoły) - akcje charytatywne – uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi - współpraca Rady Rodziców ze szkołą Wierzymy, że dobro dzieci dla nas wszystkich jest najważniejsze i chcielibyśmy być partnerami zarówno w rozwoju jak i w rozwiązywaniu problemów. Chcemy myśleć i rozwijać się poza swoim lokalnym społeczeństwem, jednakże jest to możliwe tylko i wyłącznie przy współpracy obojga stron.

Chcielibyśmy aby nasze dzieci były traktowane na równi z dziećmi uczęszczającymi do miejskich placówek niezależnie od okoliczności i problemów jakie stawia przed nami życie. Swoje zdanie na ten temat wyraziło w naszej szkole 100% rodziców podczas zdalnych zebrań i wszyscy jednogłośnie wypowiedzieli się za pozostawieniem naszej szkoły w takiej strukturze jak do tej pory funkcjonuje, czyli klasy 1-8 oraz 2 Oddziały Przedszkolne. Jednocześnie nadmieniamy, że jesteśmy zgodni z innymi placówkami oświatowymi, które również przeciwstawiają się propozycji reorganizacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno oraz Radnych Gminy Kępno o odroczenie podejmowania takich decyzji do czasu następnej kadencji Burmistrza i Radnych Gminy Kępno.