- Z (…) uchwały wynika, że odpady zielone wbrew ustawowemu obowiązkowi z terenu miasta Kępna nie są odbierane zgodnie z dopuszczalną przez ustawę częstotliwością – twierdzi Wojewoda Wielkopolski i wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uznanie podjętej w 2015 r. przez Radę Miejską w Kępnie uchwały ustalającej m.in. szczegółowy zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych za nieważną.

WIĘCEJ: w aktualnym wydaniu Pulsu Tygodnia