Przedszkolaków z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Zespołu Szkół w Laskach odwiedził Święty Mikołaj, któremu towarzyszył wójt Grzegorz Hadzik.

Najmłodsi zostali obdarowywani słodkimi niespodziankami oraz nowymi zabawkami dla każdego oddziału przedszkolnego. Wizyta Świętego Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dzień w roku. Każde z nich otrzymało także upominek przygotowany przez rodziców. Wójt Hadzik przekazał życzenia, pogratulował przygotowania uroczystości oraz podziękował rodzicom i Radzie Rodziców za pomoc i zaangażowanie.