Okres Świąteczny w powiecie kępińskim upłynął spokojnie. Na drogach powiatu nie doszło do poważnych zdarzeń drogowych. W ciągu czterech dni świątecznych przeprowadzono 47 interwencji. Zatrzymano jedną osobę, która posiadała przy sobie środki zabronione.