Właściciele jednego z kępińskich salonów świadczących usługi związane z poprawą kondycji fizycznej będą musieli liczyć się z surową karą w związku z nieprzestrzeganiem i niedostosowaniem się do obowiązujących obostrzeń.

28 grudnia 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kępnie dokonali kontroli w jednym z salonów fitness na terenie miasta. Jak się okazało – wbrew obowiązującemu zakazowi - salon był otwarty i świadczył swoje usługi dla klientów, którzy znajdowali się w środku.

Okoliczności będą wyjaśniane przez Policję w ramach czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie oraz w ramach postępowania administracyjnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.