Zakończyła się realizowana etapami gminna inwestycja wodno–kanalizacyjno-drogowa w Piotrówce. W sumie inwestycja kosztowała ponad 3,8 mln zł, z czego aż blisko 3,2 miliona (82 procent) to środki zewnętrzne, głównie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.