Ze względu na pandemię i brak dyskusji na temat reorganizacji kępińskiej oświaty z zainteresowanymi środowiskami, prosimy o zrezygnowanie z zamiaru naruszania dotychczasowej struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Olszowie – piszą w skierowanym do burmistrza i radnych liście rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Olszowie.

Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni!

W związku z przedstawionym raportem dotyczącym zmian w kępińskiej oświacie, w szczególności naszej placówki w Olszowie, kierujemy do Państwa pismo, w którym przedstawiamy nasze racje i prosimy o wzięcie ich pod uwagę przy podejmowaniu decyzji

Karygodnym i niedopuszczalnym jest niepowiadomienie rodziców i pracowników o zamiarach wprowadzenia zmian w Szkole Podstawowej w Olszowie. Mamy prawo wyborcze oraz zapisane w konstytucji pierwszeństwo w decydowaniu o edukacji swojego dziecka - dlaczego wobec powyższego nie mamy mieć wpływu na tego rodzaju decyzje? My kierujemy się wyłącznie dobrem dziecka, przy czym organ prowadzący - niekoniecznie. Nie chcemy, aby dyskusja o lasach naszej szkoły odbywała się bez rodziców, nauczycieli i naszych mieszkańców.

Oczekujemy potraktowania nas jako partnerów w podejmowaniu decyzji o przyszłości naszych dzieci. Olszowa jest jedną z największych miejscowości w gminie Kępno. Stale się rozwija i rozbudowuje. Zarejestrowanych jest w niej kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w których zatrudnionych jest około 1000 osób, co generuje największe wpływy do kasy gminnej z podatków, które sięgają milionów złotych rocznie. Olszowa to przede wszystkim wyjątkowa i zjednoczona społeczność, która niejednokrotnie pokazała swoją determinację w działaniach na rzecz wspólnego dobra. W wyniku tego dziś możemy się cieszyć takimi osiągnięciami jak: - wygrana w ogólnopolskim konkursie Nivea - Podwórko Talentów (wartość: 300 000 zł), - wygrana w ogólnopolskim konkursie Nestle - siłownia zewnętrzna (wartość: około 20 000 zł), - dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa w Akcji PZU ,,Pomoc to Moc" (wartość: 60 000 zł), - sztab WOŚP przy SP w Olszowie przez 5 lat działania zebrał ponad 200 000 zł dla ratowania ludzkiego zdrowia. Wygrane w powyższych przedsięwzięciach nie tylko rozsławiły Olszowę, gminę Kępno czy powiat kępiński, ale nawet południową Wielkopolskę. Nasza szkoła odegrała ważną rolę w drodze do wyżej wymienionych sukcesów. To tam odbywały się wspólne głosowania, podejmowano decyzje i działania. Dzieci, młodzież i dorośli gromadzili się, aby zrobić coś razem dla swojej miejscowości.

Nasza szkoła to serce naszej wsi, jest ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego, to właśnie ta szkoła dała podstawy wiedzy i wychowała wiele pokoleń mieszkańców Olszowy na ludzi wrażliwych, z potrzebą poczucia jedności i pracy na rzecz swojej małej ojczyzny.

Oczywistym jest fakt, że szkoła to przede wszystkim uczniowie. Nasze dzieci od zawsze angażowały się w życie lokalnej społeczności. Uświetniały wszelkie imprezy i uroczystości środowiskowe. Biorą udział i zdobywają wysokie miejsca w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych na poziome gminnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim, co jest powodem do dumy nie tylko dla rodziców, ale dla całej naszej społeczności. Są to ciekawi świata młodzi ludzie, którzy zasługują na to, aby móc zdobywać wiedzę i rozwijać swoją kreatywność, zainteresowania, tworzyć niezapomniane wspomnienia w swojej miejscowości. Tu jest ich miejsce!

Poziom nauczania w naszej szkole nie odbiega od poziomu nauczania w większości szkół w gminie. Każdego przedmiotu uczą nauczyciele z pełnymi ami. Wiele razy wynik sprawdzianu był wyższy aniżeli gminy, powiatu, województwa czy kraju. Dziwi nas propozycja przekształcenia Szkoły Podstawowej w Olszowie na placówkę, w której będą klasy 0 - III i wskazanie przeniesienia starszych uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, gdzie tendencja ze sprawdzianów, egzaminów jest spadkowa od lat.

Oferta edukacyjna w każdej szkole zależna jest od ilości godzin dodatkowych przyznanych danej placówce przez organ prowadzący. Jednak możemy zapewnić, że każda klasa w naszej szkole, tak jak w każdej innej, ma możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach kreatywnych, różnorodnych konkursach, wycieczkach. Uczymy się programować, kodujemy, realizujemy różne projekty, np. prowadzony jest SKS, tworzymy życie kulturalne naszej miejscowości i uczestniczymy w życiu kulturalnym naszej gminy. W każdej klasie istnieje możliwość szerokich dyskusji i rywalizacji. Wiele godzin realizowanych jest społecznie np. klasy łączone odbywają większość zajęć oddzielnie, przygotowywanie uczniów do konkursów. Mimo, że nie mamy przyznanych takowych godzin nauczyciele pracują społecznie z korzyścią dla uczniów i szkoły. Dowodem na to są osiągnięcia naszych uczniów. Godziny świetlicowe są przyznawane przez organ prowadzący. Nauczyciele wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, organizowali w ramach godzin społecznych otwarcie świetlicy od 6:30.

Nasza baza multimedialno - dydaktyczna nie odbiega od szkół kępińskich. W każdej klasie znajduje się projektor multimedialny, komputer. Posiadamy również monitory i tablicę interaktywną, ozoboty i roboty edukacyjne, ostatnio wzbogaciliśmy się w 25 tabletów, w tym jeden graficzny do zdalnego nauczania. W szkole mamy dwa roczniki, w których jest poniżej 10 uczniów. Funkcjonują oni w systemie łączonym. W sumie w klasach liczebność wynosi 87 uczniów na 7 oddziałów. Oddział przedszkolny liczy w tym roku 23 dzieci, co daje całość 110 uczniów. W każdej klasie istnieje możliwość szerokich dyskusji i rywalizacji. Pomimo, że organ prowadzący nie inwestuje w naszą szkołę, placówka radzi sobie we własnym zakresie, przy współpracy Rady Rodziców, sponsorów oraz własnych akcjach wolontariackich, z doposażeniem klas i sprzętu sportowego. Dzięki dużemu wkładowi firmy Nowak & Nowak oraz przyjacielowi szkoły panu Alojzemu Nowakowi W ostatnich latach zaadoptowano dwa pomieszczenia na klasy. Sale zostały wyposażone w szafki dla uczniów i pozostałe meble. Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych, odnowiono schody wejściowe w dwóch budynkach, położono chodniki z kostki brukowej.

Przykro, że Pan Burmistrz składa nam puste obietnice od 30 lat - ostatnia obietnica budowy boiska sportowego miała miejsce na publicznym wystąpieniu przy okazji otwarcia ,,Podwórka Nivea" w 2018 roku. Podkreślamy, że budowa sali gimnastycznej i polepszanie bazy dydaktyczno – naukowej leży w gestii organu prowadzącego. Również przed wyborami samorządowymi podczas zebrania w Olszowie, z ust pana burmistrza Piotra Psikusa padła deklaracja budowy nowej szkoły, sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w naszej miejscowości. Podobne deklaracje padły też w innych wioskach. Puste pomieszczenia w szkołach miejskich nie są powodem, by zapełniać je uczniami ze szkół wiejskich. Zwiększenie ilości uczniów w szkołach miejskich, spowoduje zmniejszenie możliwości efektywnego korzystania z bazy sportowej.

Prosimy o wyjaśnienie zdania: „Chcemy zmian, chcemy poprawy jakości nauczania, chcemy, aby nasze dzieci kształcone były przez dobrą, odpowiednio zmotywowaną kadrę."? W takim razie jaką kadrą jesteśmy MY, nauczyciele w wiejskich szkołach? Nadmieniamy, że część tej wykwalifikowanej kadry w szkołach miejskich, to absolwenci Szkoły Podstawowej w Olszowie. Zgadzamy się, że „nie piękne mury, sale, sprzęt kształci, naucza nasze dzieci, lecz nauczyciele". A nasi nauczyciele to wykwalifikowana i zaangażowana kadra.

W całym tym zamieszaniu nie chodzi o dobro dziecka tylko o finanse. Gmina nie jest prooświatowa, jeśli finanse przesłaniają inne wartości. W małych miejscowościach zawsze istniały, nawet w czasach zaborów, wojen, czasach komunistycznych szkoły, które zwłaszcza w małych wioskach są sercem społeczności. A w XXI wieku, w czasach dobrobytu, rozwoju techniki, infrastruktury, ma być zredukowana szkoła w największej miejscowości gminnej. Olszowa jest miejscowością rozwojową, powstają nowe domy, Firma Nowak & Nowak będzie niebawem budować bloki mieszkalne w Olszowie niedaleko szkoły. Właśnie w tej firmie jest wiele miejsc pracy i zapewne będzie to miało wpływ na liczebność dzieci w szkole. Społeczność lokalna nie wyobraża sobie jakichkolwiek zmian w strukturze szkoły

Zamknięcie oddziałów to konieczność dowożenia dzieci. Czy ktoś się zastanawiał, ile nasze dzieci będą czasu spędzać na przystanku, w autobusie oraz o tym, jak zagrożone będzie ich bezpieczeństwo? Dzieci chętnie chodzą do szkoły w swojej wiosce, nie wagarują, angażują się w życie placówki. A jak będzie? Nie chcemy zmieniać tego co dobre. W naszej szkole jesteśmy spokojni o bezpieczeństwo dzieci. Jest mowa o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych. Jednakże czy pozwoli na to odjeżdżający po lekcjach autobus? Dzieci ze wsi, też są czasem inaczej traktowane przez rówieśników z miasta. Lepsi uczniowie są dla nich zagrożeniem i są niestety nielubiani, a słabsi nie radzą sobie w nowym otoczeniu.

Reasumując - liczy się przede wszystkim dobro naszych dzieci, a im zdecydowanie NALEŻY SIĘ taka szkoła, w której będą mogły się prawidłowo rozwijać, dlatego oczekujemy realizacji przedwyborczych obietnic pana burmistrza, by mógł na koniec kadencji z uśmiechem na twarzy powiedzieć: „Dotrzymałem słowa"! Jest pandemia koronawirusa, ciężkie czasy, dużo stresu i jeszcze dokłada nam się i naszym dzieciom niepewność związaną z edukacją. Prosimy nie wykorzystywać pandemii w tym celu. Nie możemy się nawet spotkać, nie znamy żadnych szczegółów. Ze względu na pandemię i brak dyskusji na temat reorganizacji kępińskiej oświaty z zainteresowanymi środowiskami, prosimy o zrezygnowanie z zamiaru naruszania dotychczasowej struktury organizacyjnej Szkoły Podstawowej w Olszowie.

Rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Olszowie