Mieszkańcy Olszowy, Kierzna, Świby i Ostrówca mają dość walających się po ich polach śmieci, które pochodzą ze zlokalizowanego w Olszowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

- Od samego początku powstania tego zakładu mieszkańcy zgłaszali problem leżących na polach śmieci – mówi sołtys Olszowy Grzegorz Berski. - Te śmieci stwarzają zagrożenie dla zwierząt hodowlanych. (…) Jest to nie tylko problem estetyczny...

- Interweniowałam parę razy na sesji w tej sprawie – dodaje radna Danuta Pastok. - Pani prezes powiedziała, że posprzątają i wszystko będzie dobrze. Posprzątali, ale za trzy dni znów było to samo.

Czekamy na stanowisko zarządu spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa, jak również Gminy Kępno, która jest jednym z głównych udziałowców spółki.

Reporter: Wiesław Kaczmarek

WIĘCEJ: w następnym (we wtorek) wydaniu Twojego Pulsu Tygodnia