Dzięki sprawnym działaniom kępińskich policjantów oraz dużemu zaangażowaniu prokuratury, Sąd Rejonowy w Kępnie aresztował na trzy miesiące dwóch mężczyzn, którzy co najmniej kilkadziesiąt razy złamali nałożony na nich obowiązek izolacji domowej w związku ze stwierdzeniem u nich zarażenia wirusem Covid-19.

W miniony piątek policjanci pełniący służbę na terenie Kępna, w ramach obowiązków związanych z codzienną kontrolą osób poddanych kwarantannie ustalili, iż dwaj obywatele Ukrainy mieszkający na jednym z kępińskich osiedli, pomimo nałożonego na nich obowiązku izolacji domowej - opuścili miejsce zamieszkania.

- W związku z tym do działań skierowano kolejne patrole. Już po kilku minutach policjanci zatrzymali samochód, którym poruszali się poszukiwani mężczyźni – mówi st. post. Rafał Stramowski, oficer prasowy KPP w Kępnie. Z poczynionych ustaleń wynikało, że pod koniec maja stwierdzono u nich zarażenie wirusem Covid -19 - dodaje.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, iż dopuścili się oni przestępstwa sprowadzenia powszechnego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób podjęto decyzję o ich zatrzymaniu. - Do tych czynności skierowano policjantów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ochrony osobistej, którzy przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa dokonali ich zatrzymania – mówi oficer prasowy. - Zostali oni następnie przetransportowani do specjalnie przygotowanego na tego typu przypadki aresztu policyjnego w Poznaniu.

Policjanci pionu kryminalnego podjęli niezwłocznie czynności procesowe w celu zabezpieczenia dowodów popełnienia przestępstwa. W wyniku przeprowadzonych przeszukań, zabezpieczeniu i analizie nagrań monitoringów, przesłuchań świadków – zabezpieczono niepodważalne dowody świadczące, iż 27-latek i 45-latek co najmniej kilkadziesiąt razy złamali obowiązek izolacji domowej.

Po ocenie całości materiału dowodowego prokurator przedstawił im zarzut popełnienia przestępstwa sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób, za które grozi kara do 8 lat więzienia. Z uwagi na ciężar i charakter popełnionego przestępstwa prokurator zdecydował się także na wystąpienie do Sądu Rejonowego w Kępnie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych najsurowszego środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania.

- Z uwagi na fakt, iż podejrzani znajdowali się w szczególnych warunkach izolacji – całe postępowanie aresztowe miało niecodzienny charakter, gdyż odbywało się za pośrednictwem wideokonferencji – mówi st. post. Rafał Stramowski. Jego sprawne i profesjonalne przeprowadzenie, z zachowaniem zasad transparentności procesu sądowego i pełnego prawa do obrony, wymagało od Policji, Prokuratury oraz Sądu olbrzymiego zaangażowania techniczno-organizacyjnego. Dzięki zebranym dowodom Sąd nie miał wątpliwości, iż zasadnym jest zastosowanie wobec podejrzanych izolacyjnego środka zapobiegawczego.

- Policjanci w ramach pełnionej służby każdorazowo, wnikliwie sprawdzają wszelkie informacje o możliwości nieprzestrzegania obowiązku nałożonej kwarantanny, w związku z panującym stanem epidemiologicznym – podkreśla oficer prasowy KPP Kępno. - Apelujemy do wszystkich osób objętych tym obowiązkiem o bezwzględne stosowanie się do wszelkich obostrzeń z tego wynikających. Jednocześnie informujemy, iż Policja będzie stanowczo i bezkompromisowo reagować na przypadki łamania tego obowiązku. RED