Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie spełniła marzenie Patryka. Został strażakiem.

W ramach projektu „Spełniamy marzenia” współfinansowanego ze środków PFRON, KP PSP w Kępnie wraz z Środowiskowym Domem Samopomocy w Kępnie zorganizowała pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego połączonego z pogadanką na tematy związane z bezpieczeństwem.

 Podczas spotkania spełniono marzenie Patryka, który na kilka godzin stał się strażakiem. Funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Kępnie przygotowali dla niego kilka strażackich zadań, które Patryk wykonał ze strażackim zapałem.