Global Kępno to sieć współpracy międzynarodowej funkcjonująca głównie dla dzieci i młodzieży z regionu kępińskiego... ale nie tylko. Gmina Kępno jako główny kreator tej inicjatywy we współpracy z wieloma krajowymi i zagranicznymi podmiotami zbudowała platformę projektów dwu i wielostronnych wymian międzynarodowych, wolontariatu europejskiego, workcampów oraz stałej współpracy z miastami partnerskimi - jednym słowem ten projekt "buduje klimat" otwartości na świat.