na stanowiska: handlowiec, operator okleiniarki, pomocnik operatora maszyn stolarskich.

Bardzo dobre warunki pracy i płacy.
CV prosimy składać w INTAR o/Kępno Ul. Wrocławska 65, 63-600 Kępno.
Informacje pod tel. 609-260-597 lub 62 782 99 88.