Spółka Wodociągi Kępińskie posiada akredytowane laboratorium, gdzie wykonuje badania wody i ścieków dla potrzeb własnych oraz klientów zewnętrznych.