14 maja na terenie Nadleśnictwa Syców Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie zorganizowała ćwiczenia zgrywające jednostek PSP i OSP. Tematem ćwiczeń był pożar kompleksu leśnego na terenie Leśnictwa Dziadowa Kłoda.

W zorganizowanych przez KP PSP w Kępnie przy współudziale Zarządu OSP Trębaczów ćwiczeniach udział wzięło w sumie 15 zastępów – 60 strażaków PSP i OSP. Po przeprowadzeniu przez st. kpt. Mateusza Grzesiaka oraz kpt. Macieja Draba odprawie technicznej, oficjalnego otwarcia dokonali starosta kępiński Robert Kieruzal i wójt Perzowa Danuta Froń, życząc udanych i bezpiecznych ćwiczeń, dziękując równocześnie za stałą gotowość do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy jak i powiatu.

Na ćwiczeniach obecni byli również przedstawiciele Lasów Państwowych: komendant Posterunku Straży Leśnej Waldemar Kowalski oraz podleśniczy Leśnictwa Dziadowa Kłoda Mateusz Zajdler. Nie zabrakło również władz gminnych ZOSP RP na czele z prezesem dh. Sławomirem Zającem.

 - Głównym celem ćwiczeń było osiągnięcie skuteczności gaśniczej w postaci co najmniej 10 prądów wody i wydajności ok. 3000 l/min – mówi kpt. Paweł Michalski, oficer prasowy KP PSP w Kępnie. - Przy pożarach lasu ważnym jest ciągłość podawania środka gaśniczego, w związku z czym w scenariuszu uwzględniono wariant dostarczania wody do miejsca pożaru poprzez budowę tzw. magistrali wodnej – w tym wypadku o długości około 1 km. Cel został osiągnięty min. dzięki specjalnie utworzonemu komponentowi, którym jest Koncepcja Zaopatrzenia Wodnego. W jego skład wchodzą wytypowane jednostki z całego powiatu, których zadaniem jest tylko i wyłącznie dostarczenie wody dla jednostek realizujących działania gaśnicze.

 Wysokie temperatura i susza, która panuje obecnie jest wariantem niekorzystnym w przypadku pożaru na terenie lasów. Dlatego tego typu ćwiczenia są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obszarów leśnych, ale także dla przypominania zasad pracy z armaturą wodną, budowania stanowisk wodnych, punktów czerpania wody i budowy magistrali.

W ćwiczeniach udział brały: JRG Kępno, OSP Trębaczów, OSP Perzów, OSP Domasłów, OSP Miechów, OSP Turkowy, OSP Laski, OSP Opatów, OSP Nowa Wieś Książęca, OSP Murator, OSP Drożki, OSP Świba oraz jednostki z powiatu Oleśnickiego – OSP Gołębice, OSP Dziadowa Kłoda.