12 dzieci urodziło się w miniony weekend na Oddziale Położniczo –Ginekologicznym kępińskiego Szpitala: 8 chłopców i 4 dziewczynki. Od 1 stycznia br. w sumie przyszło na świat 93 dzieci.

To był bardzo pracowity weekend dla pracowników oddziału Położniczo –Ginekologicznego i Noworodkowego Szpitala w Kępnie. Od piątku (12 lutego) do niedzieli urodziło się tu aż 12 dzieci – 4 dziewczynki i 8 chłopców.


- Po pracowitym weekendzie nasz personel jest zmęczony, ale jeszcze bardziej zadowolony, że pacjentki coraz częściej wybierają nasz oddział na miejsce swojego porodu, w którym czują się bezpiecznie – podkreślają w szpitalu.