Rozpoczęła się budowa przystanku w rejonie Dworca Zachodniego w Kępnie. W ramach inwestycji prowadzone są obecnie niezbędne prace rozbiórkowe, przyłącza wodno – kanalizacyjne i elektroenergetyczne a także wykonywane są fundamenty projektowanych obiektów budowlanych.