Dzięki umowie zawartej 16 lutego pomiędzy Gminą Baranów a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX sp. z o.o. z Lublińca, na osiedlu Murator w Baranowie powstanie trzynaście dróg o łącznej długości 2 518,33 m. Inwestycja zostanie zakończona do końca czerwca 2022 r. Jej koszt to 7 589 504,68 zł.

Trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równolegle położone względem siebie ulice tj. ul. Geodetów i ul. Piękna. Pomiędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Cicha, Jagodowa. Ulica Geodetów jako jedyna z całego zakresu, posiada nawierzchnię bitumiczną z widocznymi spękaniami siatkowymi oraz znacznymi ubytkami w nawierzchni. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnie utwardzone kruszywem.

W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP.

Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych (nr 1632, 1656, 1595) stanowiących fragment ulicy Pięknej. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania całości zamówienia ustalono na dzień 30 czerwca 2022 roku. Inwestycja zamknie się kosztem brutto 7 589 504,68 zł.

 EMS