W styczniu rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w działach: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na terenie Gminy Baranów” oraz „Upowszechnianie kultury”. Do stowarzyszeń trafi kwota blisko 600 000,00 zł z budżetu Gminy Baranów.