726 noworodków przyszło na świat w 2022 roku w kępińskim Szpitalu. Co ciekawe, dokładnie pół na pół: 363 dziewczynki i 363 chłopców. A dziś witamy Franka, Filipa i Stasia.