26 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski i prezes Grzegorz Grzunka podpisali umowę o przyznaniu Stowarzyszeniu 568.960 euro dofinansowania.


- To dofinansowanie w ramach wydłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i w związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło dodatkowe środki, w tym również na terenie Wielkopolski dla wszystkich 28 lokalnych grup działania - mówi marszałek Krzysztof Grabowski. - Dla tych grup działających w naszym województwie to łącznie 17 milionów euro, z tego 15 milionów będzie przeznaczone na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, a pozostała kwota na wsparcie kosztów bieżących. To kontynuacja działań prowadzonych przez Stowarzyszenia, a więc wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw, ale także dla samorządów na wdrażanie różnych wspólnych przedsięwzięć. Wiele zadań ze środków unijnych w ramach tego programu już udało się zrealizować.
Poseł Andrzej Grzyb tłumaczył, że dopiero teraz, po przedłużających się negocjacjach Parlament Europejski zatwierdził nową Wspólną Politykę Rolną (WPR) na lata 2021-2027, która w tej sytuacji zacznie obowiązywać dopiero od stycznia 2023. - Stąd, aby nie było pustki w 2022 roku, zostały na ten czas przedłużone wszystkie dotychczasowe rozporządzenia, w tym również te dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w ślad za tym pojawiły się dodatkowe środki - poinformował.
Łączna przyznana kwota wyniosła 568.960 euro, z czego 508.000 euro SWW zamierza przeznaczyć na wsparcie operacji w ramach naborów wniosków z zakresu podejmowania działalność gospodarczej, co pozwoli wesprzeć 16 przyszłych przedsiębiorców, oraz z zakresu budowy infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, co umożliwi dofinansowanie kolejnych 8 projektów.  
- Środki na podejmowania działalności gospodarczej cieszą się u nas ogromnym zainteresowaniem ze względu na silnie rozwiniętą przedsiębiorczość wśród mieszkańców regionu, a dodatkowe środki z zakresu budowy infrastruktury zwiększą atrakcyjność i jakość życia na obszarze powiatu kępińskiego - mówi prezes Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Grzegorz Grzunka.    RED