Do 2028 r. na terenie woj. pomorskiego powstaną nowe linie 400 kV o łącznej długości przeszło 250 km oraz dwie stacje elektroenergetyczne w gminie Choczewo i w okolicach Słupska. Za ich budowę odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które już odbyły konsultacje na temat proponowanych przebiegów linii przesyłowych z częścią gmin, na terenie których mają powstać te inwestycje. Druga tura rozmów z pozostałą częścią gmin planowana jest na wrzesień.