O tym, ilu studentów będą mogły przyjąć wyższe uczelnie na niektóre kierunki będzie decydował minister, który tę decyzję podejmie po analizie potrzeb rynku pracy.