30.08.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
31.08.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
1.09.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
2.09.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211
3.09.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
4.09.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
5.09.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
6.09.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
7.09.2019 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66
8.09.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49
9.09.2019 r. ,,przy Szpitalu” u.Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282
10.09.2019 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02
11.09.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
12.09.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
13.09.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
14.09.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211
15.09.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
16.09.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
17.09.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
18.09.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
19.09.2019 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66
20.09.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49
21.09.2019 r. ,,przy Szpitalu” u.Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282
22.09.2019 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02
23.09.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
24.09.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
25.09.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
26.09.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211
27.09.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
28.09.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
29.09.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
30.09.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
               
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.