1.07.2020 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
2.07.2020 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
3.07.2020 r. „ NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
4.07.2020 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11
5.07.2020     r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
6.07.2020 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
7.07.2020 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
8.07.2020 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
9.07.2020 r. „Pod Wagą” ul.Rynek 37, tel. 62 782 09 66
10.07.2020 r. ” Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49
11.07.2020 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282
12.07.2020 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02
13.07.2020 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
14.07.2020 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
15.07.2020 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
16.07.2020 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11
17.07.2020 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
18.07.2020 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
19.07.2020 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
20.07.2020 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
21.07.2020 r. „Pod Wagą” ul.Rynek 37, tel. 62 782 09 66
22.07.2020 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49
23.07.2020 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282
24.07.2020 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
25.07.2020 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
26.07.2020 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
27.07.2020 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
28.07.2020 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11
29.07.2020 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
30.07.2020 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
31.07.2020 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
              
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.