1.06.2022    r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11    
2.06.2022    r. ,,Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
3.06.2022    r. ,,Św.Maksymiliana'' ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
4.06.2022    r. ,,Burchacińscy''ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
5.06.2022    r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
6.06.2022    r. „Dr.Max” ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
7.06.2022    r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
8.06.2022    r. „Przy Szpitalu”ul. Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282    
9.06.2022    r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
10.06.2022 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
11.06.2022 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
12.06.2022 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
13.06.2022 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11    
14.06.2022 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
15.06.2022 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
16.06.2022 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
17.06.2022 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
18.06.2022 r. „Dr.Max” ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
19.06.2022 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
20.06.2022 r. „PrzySzpitalu”ul. Ks.Wawrzyniaka48a, tel. 600 475 282    
21.06.2022 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
22.06.2022 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
23.06.2022 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
24.06.2022 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
25.06.2022 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11    
26.06.2022 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
27.06.2022 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
28.06.2022 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
29.06.2022 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
30.06.2022 r. „Dr.Max ” ul.Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
              
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.