1.10.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211    
2.10.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
3.10.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
4.10.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
5.10.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
6.10.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
7.10.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
8.10.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
9.10.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
10.10.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
11.10.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
12.10.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211    
13.10.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
14.10.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
15.10.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
16.10.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
1710.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
18.10.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
19.10.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
20.10.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
21.10.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
22.10.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
23.10.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211    
24.10.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
25.10.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
26.10.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
27.10.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
28.10.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
29.10.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
30.10.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
31.10.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
      
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.