1.03.2019 r. ,,Przy Szpitalu” ul. Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282            
2.03.2019 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02            
3.03.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24            
4.03.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70            
5.03.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69            
6.03.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211            
7.03.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16            
8.03.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80            
9.03.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87            
10.03.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81            
11.03.2019 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66            
12.03.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49            
13.03.2019 r. ,,Przy Szpitalu” u.Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282            
14.03.2019 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02            
15.03.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24            
16.03.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70            
17.03.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69            
18.03.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211            
19.03.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16            
20.03.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80            
21.03.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87            
22.03.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81            
23.03.2019 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66            
24.03.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49            
25.03.2019 r. ,,Przy Szpitalu” u.Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282            
26.03.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48    62 782 48 02            
27.03.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24            
28.03.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70            
29.03.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69            
30.03.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211            
31.03.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
                
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.