1.01.2021 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49            
2.01.2021 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282            
3.01.2021 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02            
4.01.2021 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24            
5.01.2021 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70            
6.01.2021 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka38, tel. 62 782 36 69            
7.01.2021 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11            
8.01.2021 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16            
9.01.2021 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80            
10.01.2021 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87            
11.01.2021 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81            
12.01.2021 r. „Dr.Max ” ul.Rynek 37, tel. 62 782 09 66            
13.01.2021 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49            
14.01.2021 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282            
15.01.2021 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02            
16.01.2021 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24            
17.01.2021 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70            
18.01.2021 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69            
19.01.2021 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11            
20.01.2021 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16            
21.01.2021 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80            
22.01.2021 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87            
23.01.2021 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81            
24.01.2021 r. „Dr.Max ” ul.Rynek 37, tel. 62 782 09 66            
25.01.2021 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49            
26.01.2021 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282            
27.01.2021 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02            
28.01.2021 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24            
29.01.2021 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70            
30.01.2021 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69            
31.01.2021 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11
              
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.