1.03.2021 r. „Dr.Max ” ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66        
2.03.2021 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49        
3.03.2021 r. „PrzySzpitalu”ul. Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282        
4.03.2021 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02        
5.03.2021 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24        
6.03.2021 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70        
7.03.2021 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69        
8.03.2021 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11        
9.03.2021 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16        
10.03.2021 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80        
11.03.2021 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87        
12.03.2021 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81        
13.03.2021 r. „Dr.Max ” ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66        
14.03.2021 r. ,,Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49        
15.03.2021 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282        
16.03.2021 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02        
17.03.2021 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24        
18.03.2021 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70        
19.03.2021 r. „NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69        
20.03.2021 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 62 781 42 11        
21.03.2021 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16        
22.03.2021 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80        
23.03.2021 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87        
24.03.2021 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81        
25.03.2021 r. „Dr.Max ” ul.Rynek 37, tel. 62 782 09 66        
26.03.2021 r. ”Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49        
27.03.2021 r. „PrzySzpitalu”ul.Ks.Wawrzyniaka 48a, tel. 600 475 282        
28.03.2021 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02        
29.03.2021 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24        
30.03.2021 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70        
31.03.2021 r. ,,NOWA” ul. Ks.P. Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69        
              
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.