1.07.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 625989024
2.07.2019 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 627822370
3.07.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 627823669
4.07.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787814211
5.07.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 627827116
6.07.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 627822380
7.07.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 627820187
8.07.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 625993081
9.07.2019 r. „Pod Wagą” ul. Rynek 37, tel. 627820966
10.07.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 627820149
11.07.2019 r. ,,Przy Szpitalu” u.Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600475282
12.07.2019 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 627824802
13.07.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 625989024
14.07.2019 r. ,,Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 627822370
15.07.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 627823669
16.07.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787814211
17.07.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 627827116
18.07.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 627822380
19.07.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 627820187
20.07.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 625993081
21.07.2019 r. „Pod Wagą” ul. Rynek 37, tel. 627820966
22.07.2019 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 627820149
23.07.2019 r. ,,Przy Szpitalu” u.Ks.P.Wawrzyniaka 48a, tel. 600475282
24.07.2019 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 627824802
25.07.2019 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 625989024
26.07.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 627822370
27.07.2019 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 627823669
28.07.2019 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787814211
29.07.2019 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 627827116
30.07.2019 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 627822380
31.07.2019 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 627820187
               
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.