1.04.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
2.04.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
3.04.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
4.04.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
5.04.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
6.04.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
7.04.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
8.04.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 2, tel. 62 781 42 11    
9.04.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
10.04.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
11.04.2018 r. „Burchacińscy” ul Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
12.04.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
13.04.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
14.04.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
15.04.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
16.04.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
17.04.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
18.04.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
19.04.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 2, tel. 62 781 42 11    
20.04.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
21.04.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
22.04.2018 r. „Burchacińscy” ul Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
23.04.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
24.04.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
25.04.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
26.04.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
27.04.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
28.04.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
29.04.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
30.04.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 2, tel. 62 781 42 11    
      
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.