1.11.2017 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
2.11.2017 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
3.11.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
4.11.2017 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
5.11.2017 r. „Prima” ul. Wrocławska 2, tel. 62 781 42 11    
6.11.2017 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
7.11.2017 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
8.11.2017 r. „Burchacińscy” ul Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
9.11.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
10.11.2017 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
11.11.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
12.11.2017 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
13.11.2017 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
14.11.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
15.11.2017 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
16.11.2017 r. „Prima” ul. Wrocławska 2, tel. 62 781 42 11    
17.11.2017 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
18.11.2017 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
19.11.2017 r. „Burchacińscy” ul Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
20.11.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
21.11.2017 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
22.11.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
23.11.2017 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
24.11.2017 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
25.11.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
26.11.2017 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
27.11.2017 r. „Prima” ul. Wrocławska 2, tel. 62 781 42 11    
28.11.2017 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
29.11.2017 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
30.11.2017 r. „Burchacińscy” ul Warszawska 40, tel. 62 782 01 87

Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.