1.02.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211
2.02.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
3.02.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
4.02.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
5.02.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
6.02.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66
7.02.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49
8.02.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02
9.02.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
10.02.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
11.02.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
12.02.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211
13.02.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
14.02.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
15.02.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
16.02.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
17.02.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66
18.02.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49
19.02.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02
20.02.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24
21.02.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70
22.02.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69
23.02.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211
24.02.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16
25.02.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 62 782 23 80
26.02.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 62 782 01 87
27.02.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 62 599 30 81
28.02.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66
                
      
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.