1.07.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 627824802
    2.07.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 625989024
    3.07.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 627822370
    4.07.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 627823669
    5.07.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787814211
    6.07.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 627827116
    7.07.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 627822380
    8.07.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 627820187
    9.07.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 625993081
    10.07.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 627820966
    11.07.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 627820149
    12.07.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 627824802
    13.07.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 625989024
    14.07.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 627822370
    15.07.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 627823669
    16.07.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787814211
    17.07.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 627827116
    18.07.2018„Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 627822380
    19.07.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 627820187
    20.07.2018 r. ,,Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 625993081
    21.07.2018 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 627820966
    22.07.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 627820149
    23.07.2018 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 627824802
    24.07.2018 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 625989024
    25.07.2018 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 627822370
    26.07.2018 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 627823669
    27.07.2018 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787814211
    28.07.2018 r. „Centrum” ul. Broniewskiego 2a, tel. 627827116
    29.07.2018 r. „Św. Maksymiliana” ul. Solidarności 18, tel. 627822380
    30.07.2018 r. „Burchacińscy” ul. Warszawska 40, tel. 627820187
    31.07.2018 r. „Na Zdrowie” ul. Warszawska 30, tel. 625993081
      
Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.