1.09.2017 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
2.09.2017 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
3.09.2017 r. ,,Na Zdrowie'' Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
4.09.2017 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
5.09.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
6.09.2017 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
7.09.2017 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
8.09.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
9.09.2017    r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
10.09.2017 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211    
11.09.2017 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
12.09.2017 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
13.09.2017 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
14.09.2017 r. ,,Na Zdrowie'' Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
15.09.2017 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
16.09.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
17.09.2017 r. ,,Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
18.09.2017 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
19.09.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
20.09.2017 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    
21.09.2017 r. „Prima” ul. Wrocławska 1, tel. 787 814 211    
22.09.2017 r. ,,Centrum” ul.Broniewskiego 2a, tel. 62 782 71 16    
23.09.2017 r. ,,Św.Maksymiliana'' ul.Solidarności 18, tel. 62 782 23 80    
24.09.2017 r. ,,Burchacińscy''ul.Warszawska 40, tel. 62 782 01 87    
25.09.2017 r. ,,Na Zdrowie'' Warszawska 30, tel. 62 599 30 81    
26.09.2017 r. „Pod Wagą”  ul. Rynek 37, tel. 62 782 09 66    
27.09.2017 r. „Na Zdrowie” ul. Rynek 41, tel. 62 782 01 49    
28.09.2017 r. „Pod Kasztanami” ul. Sienkiewicza 48, tel. 62 782 48 02    
29.09.2017 r. „Św. Marcina” ul. Wiosny Ludów 14, tel. 62 598 90 24    
30.09.2017 r. „Na Kopie” Osiedle Kopa 1, tel. 62 782 23 70    
31.09.2017 r. „Nowa” ul.Ks.P.Wawrzyniaka 38, tel. 62 782 36 69    

Apteka pełniąca jednodniowy dyżur czynna jest w dni powszednie oraz w soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 22:00;a w porze nocnej- od godziny 22:00 do godziny 8:00 dnia następnego pełni dyżur pod wskazanym numerem telefonu.